Prihlásenie

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako Mgr. Kristína Maur, so sídlom Továrenská 9, 811 09 Bratislava (ďalej len spolu ako „HUMNOKEMP“ alebo „Prevádzkovateľ„) spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa GDPR..

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.  

Pri spracúvaní osobných údajov úradom ste dotknutou osobou, teda osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

1. V AKÝCH SITUÁCIÁCH BUDE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAŤ?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel.

Bez vášho súhlasu spracúvame vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVPRÁVNY ZÁKLAD
Vedenie knihy prijatej a odoslanej korešpondencieČl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR plnenie zákonnej povinnosti   zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Evidencia osobných údajov nevyhnutných na účely plnenia povinností ustanovených GDPR, najmä na evidenciu a vybavovanie práv dotknutých osôb a evidenciu bezpečnostných incidentovČl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – údaje sú nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti spolu s výkonom oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR   oprávnený záujem Prevádzkovateľa na evidencii a konania v súlade s GDPR pri výkone práv dotknutých osôb a primerané očakávania dotknutých osôb na ich uplatnenie 
Zabezpečenie sieťovej a inej bezpečnosti Prevádzkovateľa pre ochranu spracúvaných údajovČl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa   oprávnený záujem na zaistení bezpečností sieti a IT bezpečnosti
Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov s dodávateľmi a odberateľmiČl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa   oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov kontaktných osôb a na komunikácii v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch
Evidencia potenciálnych zamestnancov PrevádzkovateľaČl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné plnenie predzmluvných vzťahov Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas na spracúvanie osobných údajov, v prípade oslovenia v budúcnosti (na oslovenie v budúcnosti)
Vytváranie a správa komunikačných kanálov pre možné otázky a komunikáciu s dotknutými osobami v rámci fan pages na sociálnych sieťachČl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie predzmluvných vzťahov   Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa   oprávnený záujem Prevádzkovateľa na komunikácii s klientom, jeho získanie a starostlivosť o neho
Používanie základných cookies na zabezpečenie funkčnosti web stránkyČl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa   oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zaistení funkčnosti web stránky a na zlepšenie jej výkonnosti čo je záujmom, ktorý tiež sleduje návštevník, keď si chce web stránku prehliadať

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe vášho súhlasu, o ktorý vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Spracúvame o vás len bežné osobné údaje, najmä 

 • identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, adresa, podpis, emailová adresa, telefónne číslo); 
 • platobné a fakturačné údaje;
 • údaje nevyhnutné na riadne vedenie účtovnej agendy a na účely úspešnej fakturácie; 
 • ak ste návštevníkom našej webovej stránky logy, IP adresa, iné údaje získavané o vašej činnosti zo sietí; 
 • prezývku na sociálnych sieťach. 

3. PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov. 

Ak ste nám poskytli Vaše údaje na základe súhlasu, budeme ich spracúvať len po dobu platnosti súhlasu, resp. len do jeho odvolania. 

4. Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, pochádzajú od vás a ktoré ste nám poskytli napríklad v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce. 

WooCommerce

Keď u nás nakúpite, požiadame vás o poskytnutie informácií vrátane vášho mena, fakturačnej adresy, dodacej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, údajov o kreditnej karte/platbe a voliteľných informácií o účte ako používateľského mena a hesla. Tieto informácie použijeme na účely, ako napríklad:

 • Zasielanie informácií o vašom účte a objednávke.
 • Odpovedanie na vaše požiadavky, vrátane refundácií a sťažností
 • Spracovanie platieb a ochrana pred podvodom
 • Dodržiavame všetky zákonné povinnosti, ktoré máme. Napríklad výpočet daní.
 • Pomôžte nám zlepšíť našu ponuku
 • Pošleme vám marketingové oznámenia, ak sa rozhodnete pre ich odber.

Ak si vytvoríte účet, uložíme vaše meno, adresu, e-mail a telefónne číslo, ktoré budú použité na vyplnenie údajov v pokladni pri vašich objednávkach.

Všeobecne uchovávame informácie o vás tak dlho, kým potrebujeme tieto informácie na účely, na ktoré ich zhromažďujeme a používame alebo máme zákonnú povinnosť, aby sme ich aj naďalej uchovávali. Napríklad, informácie o objednávke budeme uchovávať po dobu 3 rokov na daňové a účtovné účely. Toto zahŕňa vaše meno, e-mailovú adresu a fakturačné a dodacie adresy.

Uložíme taktiež komentáre alebo hodnotenia, ak ich sa rozhodnete zanechať.

Platby

Prijímame platby prostredníctvom služby PayPal. Pri spracovávaní platieb sa niektoré vaše údaje odošlú do služby PayPal vrátane informácií, ktoré sú potrebné na spracovanie alebo podporu platby, ako je celková suma nákupu a fakturačné údaje.

Viac podrobností nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov služby PayPal.

Analytika

Počas vašej návštevy na našich webových stránkach budeme zaznamenávať:

Produkty ktoré ste si prezerali: tento údaj je používaný napr. na zobrazenie naposledy videných produktov.

Nástroj Google Analytics slúžiaci na analýzu webstránok, poskytovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics používa súbory cookies za účelom umožnenia analýzy používania týchto webstránok. Informácie generované cookies (napr. IP adresa; čas, miesto a frekvencia návštev webovej stránky humnokemp.sk) sú prenášané do miesta sídla Google Inc. Vaše údaje sú použité výlučne na analýzu využívania webovej stránky humnokemp.sk. Google Inc. nikdy nepáruje tieto údaje s inými údajmi, ktoré ste Google Inc. poskytli.

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Na účely uzavretia nájomnej zmluvy používame službu WooCommerce, v rámci ktorej zbierame cez formuláre tieto údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, poštová adresa. Odoslané formuláre uchovávate po určitú dobu nevyhnutnú na poskytnutie služby, no takto zozbierané údaje nepoužívate na marketingové účely.

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie. 

5. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:  

 • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné obchodné fungovanie a realizáciu zmluvných vzťahov, a to napríklad dodávateľom informačných technológií, právnym zástupcom, poskytovateľom dátových úložísk, externej účtovníckej firme, spoločnosti vykonávajúcej dokument management, prevádzkovateľovi kamerového systému, poskytovateľovi evidenčného systému, sociálnym sieťam;
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.)
 • WooCommerce
 • PayPal

6. ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Čo sú to súbory cookies?

 • Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia. 
 • Tieto súbory identifikujú špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach.  
 • Súbory cookies nemôžu preskúmavať váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta.

Aké súbory cookies používame?  Uvedený zoznam súborov cookies sa vzťahuje na webovú stránku www.humnokemp.sk.

TYPÚČELEXPIRÁCIA
Esenciálne, nevyhnutné na bežné fungovanie webstránkyZaznamenanie pixelového rozlíšenia zariadenia, z ktorého sa webstránka prehliada12 mesiacov 

Prístup k súborom cookies má len Prevádzkovateľ a samotný návštevník webstránky.  

Ako pracovať so súbormi cookies? 

 • Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača.

Nastavenie a kontrola nad súbormi cookies

 • Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Súbory cookies je možné pomocou nastavenia vášho prehliadača úplne zakázať alebo povoliť používaní len niektorých súborov cookies.
 • Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok. 
 • Proti ukladaniu cookies, ktoré zbierame na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo vzniesť námietku na e-mail Prevádzkovateľa.  

7. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje v súčasnosti neposkytujeme do tretích krajín mimo EÚ. 

V prípade, že by sme v budúcnosti poskytovali vaše osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ, ak by sa jednalo o tretie krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, poskytujeme ďalšie záruky ochrany vašich osobných údajov, a to 

 • štandardné zmluvné doložky ako súčasť zmluvy s obchodným partnerom z tretej krajiny, 
 • pri jednorazovom prenose alebo objektívnej nemožnosti štandardné zmluvné doložky použiť u príjemcu sa prenos vykonáva len podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) GDPR, tzn. prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, 
 • prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Zoznam tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany, je uvedený na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/cezhranicne-spracuvanie-prenos. Ostatné tretie krajiny sa považujú za krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany.

8. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov. 
 • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o vás spracúvame.
 • právo na výmaz – môžete nás požiadať, aby sme vymazali vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
  • vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
  • vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje.
 • právo na obmedzenie spracúvania – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  • popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  • spracovanie vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • vzniesli ste námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi. 
 • právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,  a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
 • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania. 
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk. 

Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je povinná Prevádzkovateľovi preukázať svoju totožnosť. 

9. NA KOHO SA V PRÍPADE OTÁZOK MÔŽEM OBRÁTIŤ?

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Mgr. Kristína Maur. 

V prípade, že máte záujem uplatniť svoje práva dotknutej osoby, alebo máte otázku alebo podnet vo veci ochrany osobných údajov, obráťte sa na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov prostredníctvom uvedených spoločných kontaktných údajov:

 1. Prostredníctvom emailu na:                            info@humnokemp.sk  
 2. Písomne na adrese spoločnosti:                    Továrenská 9, 811 09 Bratislava

V prípade, že si dotknutá osoba uplatňuje niektoré z vyššie uvedených práv dotknutej osoby podľa GDPR a z podanej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že prevádzkovateľ má oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej danú žiadosť.

10. AKO ČASTO AKTUALIZUJEME TÚTO INFORMÁCIU?

Túto informáciu o spracúvaní osobných údajov kontrolujeme a môžeme ju príležitostne meniť (najmä s cieľom dodržať súlad s právnymi predpismi a postupmi ochrany osobných údajov).