Prihlásenie

GDPR

V tejto sekcii ťa informujeme o spracovaní tvojich osobných údajov. Bližšie údaje o podmienkach, za ktorých spracúvame tvoje osobné údaje, nájdeš v nasledujúcich častiach:

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov »»

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov »»

Práva dotknutých osôb:

Dotknuté osoby majú podľa čl. 12 až 22 Nariadenia GDPR stanovené práva, ktoré HUMNOKEMP v plnej miere rešpektuje. Taktiež má v interných politikách stanovené postupy na vybavovanie požiadaviek pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Žiadosť o uplatnenie práv dotknutých osôb môžeš podať poštou na oficiálnu adresu HUMNOKEMP, alebo elektronicky kontaktovaním osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov.

Formuláre žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb nájdeš nasledovne: